Menu Content/Inhalt
Főmenü > Könyvajánló
Könyvajánló
Stefan Chmelik: A kínai gyógynövények titkai - Kulcs a tökéletes egészséghez
A Hagyományos Kínai Orvoslás nyugaton gyakorlatilag egyet jelent az akupunktúrával és akupresszúrával, azaz manuálterápiával. Azonban ez a kialakult kép egyáltalán nem fedi a valóságot. A Kínai Orvoslás terápiás eszközei közül az egyik, nagyon fontos elem a farmakológia, azaz a gyógyszerek alkalmazásának tudománya. A Kínai Orvoslás gyógyszerei teljes mértékben a természetben fellelhető növényi, ásványi és ritkán állati eredetű alapanyagokból állnak. Semmiféle mesterséges, kémiai úton előállított anyagot nem tartalmaznak. Az állati eredetűek között korábban megtalálhatóak voltak misztikus felhangú anyagok, de voltak bizonyítottan hatásos alapanyagok is. Ma már egyre inkább visszaszorul ezeknek az állati eredetű készítményeknek az alkalmazása, nem utolsósorban az állatok védelme érdekében. Az európai és amerikai piacokról ezek az anyagok gyakorlatilag teljesen kiszorultak, illetve sosem váltak népszerűvé.   A gyógyszerek, gyógynövény készítmények sűrítmények, kapszulák, tinktúrák, forrázatok, teák formájában készíthetőek és érhetőek el.
A Kínai Gyógyászatban használatos gyógyszerek hatásmechanizmusa természetesen a Kínai Orvoslás alapelméletein nyugszik. A korabeli kínai analógiás gondolkodásnak megfelelően a  gyógyszerkeverékek összetételét a császári udvari berendezkedéséhez hasonlították.
www.dakinikonyvek.hu
 
Andrew Skilton: A buddhizmus rövid története
A buddhizmus történetét átfogóan bemutató kötet két nagy fejezetre tagolódik: az első rész az egyik legfontosabb világvallás, a ma is elevenen ható és széles körben terjedő buddhizmus indiai történetét taglalja. Andrew Skilton vallástörténész részletesen ismerteti a korai India történelmét, az Indus-völgyi civilizáció létrejöttét, a védikus kultúra jellegzetességeit, majd a Buddha regényes-rejtélyes életútját vázolja. Megismerhetjük a Buddha legfontosabb tanításait, és azt, hogy a tanítványok hogyan adták azt tovább.
A tanítványok közösségén, a Szanghán belül hamarosan kialakult a gyülekezetek szabályos rendje: a zsinatok tárgyalását követően a Szangha fejlő-dését követhetjük nyomon. Ezután a jelentősebb buddhista iskolákkal és a buddhista Kánon felépítésével ismertet meg bennünket a szerző, részletesen beavatva az olvasót a legfontosabb szent szövegek eredetébe, azok tanításaiba. A könyv második része a buddhizmus Indián kívüli történetét ismerteti. Srí Lanka, Délkelet-Ázsia, Közép-Ázsia, Kína, Japán, Tibet, Mongólia, Nepál, Irán területén a buddhizmus sajátos, önálló jegyeket hordozott. A szerző megvilágítja, miképp terjedtek el, milyen jelleg-zetességekkel bírtak az egyes vidékeken a buddhizmus legkülönfélébb válfajai, iskolái.
A kötetet záró bibliográfia rendkívüli alapossággal foglalja össze a témában fellelhető könyveket, cikkeket, melyet a kötet magyar fordítója a témában fellelhető magyar nyelvű publikációk jegyzékével egészítette ki.
www.dakinikonyvek.hu
 
Eva Wong: Útmutató a taoizmushoz
Eva Wong stílusa a vallásos tiszteletet és a tudományos alaposságot kiválóan ötvözve mutatja be a taoizmus teljes rendszerét, amitől a jelen kiadvány hiánypótló mű a magyar könyvesboltok polcain. "A taoizmus szellemi áttekintésének ezen útmutatója nem csak a taoizmus történetének fontos eseményeit, a szövegeket lejegyező Bölcseket, vagy a taoista gondolkodás különböző iskoláit mutatja be, hanem arra is ráérez belőle az Olvasó, hogy milyen a taoizmust gyakorolni napjainkban." A könyv három részből áll: - A taoizmus története nyomon követi a hagyomány fejlődését a történelem előtti Kína sámánjaitól kezdve a klasszikus időszakon át (beleértve Laozi, a híres Bölcs tanításait), érintve a taoizmusnak, mint vallásnak a kezdetét, a misztikus és alkímiai taoizmus felemelkedését, valamint a taoizmus, buddhizmus és konfucianizmus egységbe rendezését. - A taoizmus rendszerei bemutatja a mágikus iskolákat, jövendöléses gyakorlatokat, vallásos szertartásokat, a belső alkímiát és a helyes cselekvés útját. - A Taoista gyakorlatok a meditációt, a test művelésének technikáit és a megtisztulás, szertartás, illetve talizmános varázslás rítusait tárgyalja.
Az értékes kézikönyvet átfogó könyvjegyzék zárja, segítséget nyújtva a további tanulmányokhoz.
www.lunarimpex.hu
 
Scott Shaw: Zen-kapu a belső békességhez
Az élet összetett. Néha úgy fest, mintha nem volna más, csak nézeteltérések, véleménykülönbségek, egymásnak ellentmondó filozófiák, érzelmi manipulációk, és akár fizikai konfrontációk végtelen sorozata. A konfliktusok szerves részei az életünknek. Ám ha hagyjuk, hogy a külső események, vagy belső, diszharmonikus érzéseink megzavarják, vagy akár tönkretegyék a békénket – egy személy, aki elénk vág a forgalomban, vagy a folyton sutyorgó, elhallgatni képtelen belső hangocska: "Sosem leszek kész semmivel", vagy "Rossz vagyok, ostoba, bűnös", – soha nem ismerhetjük meg az igazi elégedettséget. Mikor úgy tűnik, nem vagyunk képesek zöld ágra vergődni az életünkben szerepet játszó emberekkel, beleértve önmagunkat is... mikor hagyjuk, hogy mások, akiket szemlátomást a konfliktusok éltetnek, folyton belerángassanak a perpatvarba... igenis választhatjuk a békét.
www.lunarimpex.hu

 
Ken Wilber: A Működő Szellem rövid története
A Működő Szellem rövid története 1996-ban látott napvilágot, azóta klasszikus művé, igazi kultuszkönyvvé vált. A szerző, Ken Wilber ugyanolyan otthonosan mozog a nyugati világban felhalmozott elméleti tudás, a természet- és társadalomtudományok, a pszichológia vagy a filozófia területén, mint a keleti bölcselet rendszereiben vagy éppen a misztika titokzatos ösvényein. Ebben a kötetben párbeszédes formában, személyes hangvétellel foglalja össze azt a kozmikus dimenziójú, mindent felölelő, integrált világképet, amelyet hatalmas ismeretanyag áttanulmányozása után alakított ki. Egy sor gondolatébresztő nézetet ad át korunk számos aktuális témájáról és ellentmondásáról, beleértve a nemek konfliktusát, a multikulturalizmust, az ökológiát és a környezeti etikát, de olvashatunk az emberi fejlődés mozgatórugóiról és folyamatáról éppúgy, mint napjaink ellaposodott világáról és sorskérdéseiről, a vallások és a spiritualitás helyéről.
Wilber az evolúciót mint a Szellem kitárulkozó megnyilvánulását vizsgálja, az anyagtól az életen át az elméig halad, beleértve a spirituális fejlődés magasabb fázisait is, amelyekben a Szellem tudatára ébred önmagának. Az végeredmény egy különleges és üdítő utazás a Kozmoszon át korunk egyik legnagyobb gondolkodójának vezetésével.
www.dakinikonyvek.hu
 
Peter Glickman: Hatékony, kíméletes tisztítókúra mesterfokon
"Egy nyers zöldségekből, gyümölcsökből és magokból álló étrend is megtisztíthat minket, de jóval lassabban. Ám tapasztalataim szerint nagyon-nagyon kevesen képesek teljesen átállni a nyers kosztra. A Master Cleanse-t viszont sokan képesek elvégezni, és legyőzve némi sóvárgást több nyers ételt fogyasztanak, mint azelőtt. Ezt alátámasztja a fenti tanulmány, mert a válaszadók általában egészségesebbnek értékelték a Master Cleanse utáni étrendjüket a kúra előttinél. Szilárdan hiszem, hogy minden ember maga felel az egészségéért. Annak, aki egészséges, energikus akar lenni, és jól akarja érezni magát, meg kell tanulnia az ezekhez szükséges feltételeket, és azoknak megfelelően kell cselekednie. Figyeljünk oda, mit engedünk be a szánkon, hogy tornázzunk, szívjunk friss levegőt, és mindenekelőtt ügyeljünk a gondolatainkra... Csakis mi magunk vagyunk illetékesek abban, hogy eldöntsük, mi hasznos, és mi ártalmas számunkra. Az egészségügyi szakértők értékes információkkal szolgálhatnak, és számos csodás dolgot művelhetnek, ám végső soron minden rajtunk múlik. Tehát meg kell tanulnunk hallgatni a józan eszünkre és a tapasztalatainkra, és a jelen könyv ismereteinek hasznosságáról is így győződhetünk meg."
www.lunarimpex.hu
 
Dr. Wen Kuan Chu: A halhatatlanság útja
"Az emberek egyik leghőbb vágya elérni a halhatatlanságot. A világegyetem keletkezésével, az élet eredetével, a szellem transzcendenciájával és az abszolút tudatossággal kapcsolatos témákat mindig élénk érdeklődés kísérte. A főbb vallásos fogalmak nagy része ebből a metafizikai hajlamunkból nő ki. Például a mennyország, a buddha állapot Tiszta Földje, Shangri-La és a fennkölt halhatatlanok szigetei mind azt sugallják, hogy van lehetőség a földi vágyakon túli szellemi fejlődésre. Az ember faggatva kutatja azt, hogy miben áll a létezés lényege. Ez egy olyan bennünk élő hajlamra utal, ami miatt keressük az élet eredendő értelmére vonatkozó tudást, ami miatt vágyakozunk a halhatatlanságra. Ez a hajlam vezette oda az embereket, hogy nem vallásos gondolkodási struktúrákat is kialakítsanak, mint az indiai hagyományban gyakorolt jóga és az ősi Kínában kifejlesztett meditációs módszerek, amelyek a magunkon való munka eltérő módjai, mindazonáltal a tudás egyazonos lényegén alapszanak. Például mindkettő megköveteli, hogy az illető még ebben az életében kezdje finomítani testét és szellemét, továbbá mindkettő tartalmazza olyan képességek elsajátítását, amelyek lehetővé teszik, hogy átlépjük az anyagi világ határait, hogy elérjük az örökkévalóságot, és felfejtsük az élet rejtélyét. E tanítások bizonyos értelemben rendkívül hasonlók a vallásos tanokhoz, ám a jóga-iskolák valójában nem vallásos beállítódásúak, mert nem követelik meg, hogy hátat fordítsunk addigi hitünknek, vagy hogy újabb hittételeket kelljen vallanunk és követnünk ahhoz, hogy elkezdhessük gyakorolni módszereiket."
www.lunarimpex.hu
 
Dr. Berend Róbert: Önfejlesztő meditációk
"Könyvem az önfejlesztő meditáció alapvető formáit taglalja, és bár buddhista és taoista alapokra épül, mégsem feltételez különösebb előismeretet e két, időben és térben egymástól távoli világszemlélet területén. A meditációs készség kifejlesztését az alapoktól építem fel, felhasználva azokat a tapasztalatokat, amelyeket az általam tartott chi kung tanfolyamokon szereztem, a meditáció gyakorlati alapjainak tanítása közben. Számítok arra, hogy az itt leírtak két irányban is folyamatot indítanak el. Egyrészt az olvasó bepillantást nyer az emberiség e közös örökségének szellemi dimenzióiba, megtapasztalva annak segítő hatásait élete jobbá tételében. Másrészt felhívja a vezetők, a politikusok és a menedzserek figyelmét arra, hogy a nyugodt agynak milyen nagy jelentősége van a rendezett társadalmi és munkahelyi légkör megteremtésében. Hinni szeretném, hogy megértik: a meditáció nem misztikus csoda, hanem az emberi agy normális működési állapota, és hiszem, hogy a tudomány eredményeivel ezt igazolni is tudom. A könyvben szereplő és a letölthető meditációk segítségével az olvasó tapasztalatot szerezhet az agy hatalmáról testünk és környező világunk fölött."
www.lunarimpex.hu
 
Mantak Chia: Csontvelő Nei Kung
"A Chi Kung még mindig olyan népszerű, hogy egy közelmúltban Kínába tett utazásom során több száz kínait láttam összecsődülni egy vándor színtársulat szabadtéri előadására, ami mutatta, hogy a Chi Kungnak még mindig elsőrangú megítélése van. Ezek a különösebb izomtömeg nélküli Chi Kung művészek látványos mutatványokkal kápráztatják el a nézőket, például vastag acélrudakat hajlítanak meg a nyakuk lágy részén. Téglákat törnek szét a fejükön, hagyják, hogy teherautók hajtsanak át rajtuk, és csupasz bőrükkel állnak ellen éles késeknek.
A Nei Kung nagyon közeli rokona a Chi Kungnak. Jelentése az, hogy „belső erővel gyakorolni” és magában foglalja a fizikai légzőtechnikák alkalmazása nélküli testi-tudati erő felépítését. A tudati összpontosítás, belső képzetalkotás és a testi-energetikai folyamatok mély belső érzékelésének kifejlesztése a Nei Kung technikák ismérvei.
Az Egyetemes Tao Központokban oktatott legtöbb belső alkímiai módszer mind Nei Kung technika (például a Belső Mosoly, Mikrokozmikus Pálya, az Öt Változó Állapot Összeolvasztása, Kan és Li Egyesítése). Talán mert a Chi Kung módszereknél rejtélyesebbek, a Nei Kung gyakorlatok száma kevesebb, és hagyományosan sokat közülük titokban őriztek..."
www.lunarimpex.hu
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 10 - 18 / 107

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk