Menu Content/Inhalt
Főmenü > Természetgyógyászat > Csakrarendszer III. - A köldök-csakra (solar-plexus)
 
Csakrarendszer III. - A köldök-csakra (solar-plexus)
Image"A harmadik központ az Ékszer-város (Manipúra) a köldök területén helyezkedik el. Tíz aranyszirma a d, dh, n, t, th, d, dh, n, p, ph betűket viseli. Itt tartózkodik a Megvalósult Lény a Rudra nevű Áldás-adó. A centrum gazda istensége a legerényesebb Lákiní Istennő."
"Ő, aki mindig ezen a Manipúra Csakrán meditál, megszerzi a Pátála képességet, minden más képesség adományozóját. A beteség és fájdalom megsemmisül, minden vágy beteljesedik és az Idő legyőzötté válik a kereső beléphet más emberek testébe. Megszerzi az aranycsinálás és más nemes dolgok készítésének képességét. Ismeri a gyógynövényeket és kincsekre bukkan. "

A harmadik csakra és hozzárendelései

Szín: sárga, egészen az aranysárga árnyalatig.

Hozzárendelt természeti elem: a tűz.

Érzékszervi funkciója: a látás.

Szimbóluma: a tízszirmú lótuszvirág.

Alapelv: a lét kialakulása.

Hozzárendelt testrészek: derék, a hasüreg, az emésztési rendszer, a gyomor, a máj, a lép, az epehólyag, a vegetatív idegrendszer.

Hozzárendelt mirigy: hasnyálmirigy (máj). A hasnyálmirigy nagy szerepet játszik a táplálék feldolgozásában és megemésztésében. Az inzulin nevű hormont termeli, amelynek igen fontos szerepe van a szervezet vércukorszintjének kiegyensúlyozásában és a szénhidrát anyagcseréjének szabályozásában. A hasnyálmirigy által kiválasztott enzimek nagyon fontosak a zsír- és a protein-anyagcserében.

Asztrológiai hozzárendelések:
Oroszlán/Nap: melegség, erő, teljesség, elismerés utáni vágy, hatalom és társadalmi státusz. Nyilas/Jupiter: az élettapasztalatok igenlése, növekedés és terjeszkedés, összegzés, ész, az egész megértése.
Szűz/Merkúr: osztályozás, elemzés, megfelelés, önzetlen szolgálat.
Mars: energia, aktivitás, cselekvőképesség, a személyiség megvalósítása.

A harmadik csakra feladata és működése

A szakirodalomban a harmadik csakra többféle elnevezés alatt szerepel. Különböző felfogások léteznek arra vonatkozólag is, hogy hol található. Valójában egy fő- és több mellékcsakráról van szó, amelyek működései azonban annyira fedik egymást, hogy nyugodtan beszélhetünk egy főcsakráról. Ez a magyarázata annak, hogy a harmadik csakra összetettebb feladatot lát el. Természeti elemként a tűz van hozzárendelve, amely fényt, energiát és aktivitást jelent, szellemi síkon pedig megvilágosodást. A solar-plexus számunkra a Nap, az erőközpont.

Rajta keresztül jut el hozzánk a Napból áradó energia, amely többek között táplálja éteri testünket, s ezáltal fizikai testünknek is életerőt kölcsönöz. Harmadik csakránkon át aktív kapcsolatba kerülünk a világ dolgaival és embertársainkkal, és érzelmi energiákat sugárzunk ki a külvilág felé. Ez az energiaközpont befolyásolja az emberi kapcsolatainkat, a mások iránt érzett szimpátiánkat vagy ellenszenvünket, s azt a képességünket, hogy tartós érzelmi viszonyba kerüljünk velük. Az átlagemberek esetében a harmadik csakra az egyéniség központja is, az a hely, ahol a társadalmi öntudat található, amely azért felelős, hogy mindenáron meg akarunk felelni a társadalmi elvárásoknak, aminek oka gyakran a hatalomvágyban keresendő.

A harmadik csakra egyik fontos feladata abban áll, hogy az alsóbb csakrák vágyait, törekvéseit kifejezésre juttassa, ezek kreatív energiáit tudatosan irányítsa, illetve felhasználja, valamint a magasabb csakrák szellemi gazdagságát eljuttassa az anyagi világba, a célból, hogy az élet minden síkján a legtökéletesebb legyen a beteljesülés. A harmadik csakra közvetlen kapcsolatban áll az asztráltesttel, amelyet a vágyak és a kívánságok testének is neveznek, s amely érzelmeink hordozója. Az alsó csakrák életösztönei, vágyai, érzései itt kelnek osztályozásra, itt dolgozzuk fel őket. Ekkor átalakulnak magasabb energiákká, mielőtt a felsőbb csakrák energiáival együtt életünk tudatos alakításában vennének részt. A testünk szintjén ezt a feladatot a máj végzi el. Az emésztőrendszerrel együttműködve mintegy elemzi a felvett táplálékot, elválasztja az emészthető anyagokat az emészthetetlentől, az utóbbiakat beépíti a szervezetbe, megfelelően átalakítva ezeket.

Ha az érzéseinket, a vágyainkat és az élettapasztalatainkat helyesen dolgozzuk fel, a harmadik csakra ellazul és megnyílik. Egyre több fény áramlik belénk, életünk és világunk egyre világosabbá válik. Hangulatunk általában nagymértékben függ attól, hogy mennyi fényt engedünk magunkba áramolni. Ha a harmadik csakránk nyitott, boldognak, feltöltődöttnek érezzük magunkat. Ellenkező esetben, ha a harmadik csakra működésében zavar vagy zárlat van, kedvetlenek, kiegyensúlyozatlanok vagyunk. Ezeket az érzéseket kivetítjük a külvilág felé, s ezáltal egész életünk fényben, illetve sötétségben zajlik. A fény mennyisége határozza meg tisztánlátásunk fokát és minőségét is. A szellemi megértés sárga színe az érzelmek egyre tökéletesebb beépülése során a tökéletesség és a tudás arany fényévé alakul át.

A solar-plexuson keresztül közvetlenül fogjuk fel embertársaink rezgéshullámait és ezen hullámok minőségéhez igazodva válaszolunk rájuk. Ha negatív hullámokkal találjuk magunkat szemben, gyakran fenyegető veszélyt érzünk. Ezt arról ismerhetjük fel, hogy a harmadik csakránk önkéntelenül ösztönösen összehúzódik. Átmenetileg védekező mechanizmus alakul ki bennünk, amelyre nem lesz többé szükségünk akkor, amikor a fény már oly erőssé válik bennünk, hogy kisugárzása védőburokként veszi körbe testünket.

Harmonikus működés

Ha a harmadik csakránk nyitott és harmonikusan működik, békében, harmóniában élünk önmagunkkal és az élettel. Képesek vagyunk az egész világgal elfogadtatni magunkat, s tiszteletben tartani más emberek érzéseit, tulajdonságait. Annak a természetes képességnek vagyunk birtokában, amely segítségével elfogadjuk az érzéseket, a vágyakat az élményeket, felismerjük szükségszerű szerepüket a fejlődésünkben, "helyes megvilágításban" látjuk őket s így beépíthetjük azokat a személyiségünkbe.

Ez a folyamat pedig lényünk kiteljesedéséhez vezet. Cselekedeteink spontán módon összhangban állnak a természet törvényeivel, amelyek a világegyetemben és az emberekben uralkodnak. Bármit is teszünk, az a fejlődésünket szolgálja, s hozzájárul önmagunk és embertársaink gyarapodásához és teljessé válásához. Tele vagyunk fénnyel és erővel. A fény testünket is körbeveszi, és megvéd a külvilág negatív sugárzásaitól, ám ugyanakkor kifelé is sugárzik. Ha a homlok- és a korona-csakránk is nyitott, rájövünk arra, hogy a világban minden a fény különböző rezgéshullámaiból áll. Vágyaink spontán módon beteljesednek, mivel a mindenben ott rejlő fényerővel olyan szoros a kapcsolatunk, hogy vágyaink tárgyát mágnesként vonzzuk magunkhoz. Életünkben így jutunk el annak felismeréséhez, hogy a teljesség velünk született jog, és isteni örökség.

Diszharmonikus működés

Ha a harmadik csakra egyoldalúan, vagy rendellenesen működik, mindent az eszünkkel akarunk irányítani, belső és külső világunkat állandó befolyás alatt tartjuk, hatalmat akarunk. Belső nyugtalanság és elégedetlenség hajt ilyenkor bennünket. Valószínűleg gyermek- és kamaszkorunkban kevés elismerésben volt részünk. Nem fejlődhetett ki a helyes önértékelésünk, s a külvilágban keressük az önigazolást, és a belőlünk hiányzó megelégedést. Közben erős cselekvési kényszer alakult ki bennünk, amellyel az elégedetlenség érzését próbáljuk leplezni. Hiányzik belőlünk a higgadtság, nehezünkre esik elengedni magunkat. Mivel az elismerés, a kívülről jövő gazdagság elsődleges szempont az életünkben, valószínű, hogy sikert sikerre halmozunk.

Az a felfogás, miszerint az életben minden véghezvihető, gyakran oda vezet, hogy a nem kívánt, kellemetlen érzéseket megpróbáljuk kordában tartani, vagy elfojtani. Ennek következtében érzelmeink betokosodnak. Azonban időről időre az elfojtott emóciók áttörik az elutasítás és az ellenőrzés gátjait és elöntenek bennünket. Ilyenkor képtelenek vagyunk uralkodni rajtuk. Könnyen kijövünk a sodrunkból, mert az idők során elfojtott, fel nem dolgozott bosszúságok ingerültség formájában törnek felszínre. Végül, be kell látnunk, hogy az elismerés és a külső gazdagság utáni törtetés soha nem ad tartós kielégülést.

A csökkentett működés

A harmadik csakra csökkentett működése esetén gyakran letörtnek, kedvetlennek érezzük magunkat. Úgy véljük, mindenütt vágyaink beteljesülését akadályozó gátakba ütközünk. Ennek az az oka, hogy személyiségünk kialakulásának folyamata gyermekkorunkban valószínűleg nem volt akadályoktól mentes. Attól féltünk, hogy szüleink vagy nevelőink bizalmát elveszíthetjük, ezért elfojtottuk és megtagadtuk érzéseinket, amelyek zöme "belénk ivódott" és nem tudtuk feldolgozni őket. Ezek "érzelmi salakanyagot" képeznek, amelyek a harmadik csakra erejét csökkentik és kiveszik az erőt vágyainkból, cselekedeteinkből és a spontaneitásunkból. Még ma is főként alkalmazkodással szeretnénk elismeréshez jutni, amelynek következtében érzelmeinket és vágyainkat elutasítjuk, vagy képtelenek vagyunk feldolgozni azokat.

A nehéz helyzetekben gyomrunk begörcsöl, s olyan idegesek leszünk, hogy tetteinket már nem tudjuk ellenőrizni. Legszívesebben elbújnánk az újabb kihívások elől. A szokatlan helyzetek félelemmel töltenek el bennünket, s úgy érezzük, hogy az úgynevezett "túlélési" harcban alulmaradtunk.

A harmadik csakra megtisztításának és aktivizálásának lehetőségei

A természet érzékelése

A napfény a köldök-csakra, azaz a napfonat erejének, melegének, fényének felel meg. Ha megnyitjuk magunkat a nap sugarainak, ezek a tulajdonságok élővé válnak bennünk. Egy napsütötte, érett repce- vagy kukoricaföld a melegség, a nap fénnyel teli erejének emlékét idézi fel bennünk. A napraforgó közelében található rezgő magok egységében egy spirálisan hullámzó mintát látunk, a virágszirmokban pedig kifelé sugárzó aranyló fényt. Ha sikerül elmélyednünk e csodálatos és számunkra példaértékű növény megfigyelésében, rájövünk arra, hogy a belső egységben egy "jól koreografált", ám könnyed táncmozgás található, amely erőteljesen, s ugyanakkor barátságosan és lágyan, tele szépséggel sugárzik a külvilág felé.

Hangterápia

A zene formája: a harmadik csakrát a tüzes ritmusok aktivizálják. A zenekari muzsika harmonikus összjátéka nagyon alkalmas a napfonat egyensúlyba hozására. Túlzott működés esetén bármely ellazító és megnyugtató zenét ajánlatos hallgatni.

Magánhangzó: a köldök-csakrához a nyílt "o" van hozzárendelve. A hangskálán az "e" hangon kell kiénekelni. A nyílt "o" (akárcsak a nyílt "u") is körkörös mozgást vált ki bennünk, amely, mivel nyílt hang, kifelé irányul. A személyiség külső felépítését segíti, a belső egységből kiindulva. A nyílt "o" a szív-csakra "a" hangjához áll közel. Gazdagságot, örömet, kiteljesedést fejez ki.
Mantra: RAM

Színterápia

A napsugár fényére emlékeztető tiszta sárga szín aktivizálja és erősíti a harmadik csakra működését. A sárga szín élénkíti az idegműködést, serkenti a gondolkodást és segít a kapcsolatteremtésben. Segít leküzdeni a belső fáradtságot, boldogsággal és lelkesedéssel tölti el az embert. Ha passzívnak, levertnek érezzük magunkat, a tiszta sárga szín életet lehelhet belénk. Ezenkívül segíti a fizikai és a "lelki" problémák feldolgozását. A napsárga színárnyalat nyugtatóan hat lelki bajok vagy zavarok esetén. Serkenti a szellemi aktivitást és felszínre hozza a belső bölcsességet, nemcsak azt, amelyre tapasztalat útján tettünk szert.

Drágakőterápia

Tigrisszem: a tigrisszem elősegíti mind a külső, mind a belső látóerő kifejlődését. Növeli a megértőképességünket, viselője könnyebben ismeri fel saját hibáit, s ennek megfelelően tud cselekedni.

Borostyánkő: a borostyánkő melegséget és bizalmat sugároz. A belőle áradó erő megmutatja nekünk a tiszta fény, a nagy örömök felé vezető utat. Segít bepillantani önmagunkba, és útmutatót ad ahhoz, hogy érvényesüljünk az életben. Így a borostyánkő, mintegy "jobbkezünk" lehet vállalkozásunkban. A test szintjén tisztítja a szervezetet, szabályozza az emésztést és a hormonháztartást, erősíti a májat.

Topáz: az aranyszínű topáz eláraszt bennünket a nap melegítő fényével és energiájával. Öntudatot, éberséget, tisztánlátást, örömöt és élénkséget ajándékoz nekünk. Megszabadít nyomasztó érzéseinktől, zavaros gondolátainktól - segít kilábalni a depresszióból. Erősíti és élénkíti az egész testet, pozitív hatással van mind a szellemi, mint a fizikai tapasztalatok feldolgozására.

Citrin: a citrin a kellemes közérzet, a melegség, az élénkség, a biztonság és a védettség érzésének hordozója. Segít feldolgozni és a személyiségünkbe beépíteni az élményeinket, valamint abban, hogy benyomásainkat könnyebben átültessük a hétköznapi életbe. Külső és belső teljességérzetet kölcsönöz, támogat terveink megvalósításában. A test szintjén gyorsítja a méreganyagok kiválasztását, segít az emésztési panaszok megszüntetésében és jótékonyan hat a cukorbetegek állapotára. Serkenti a vérkeringést és az idegrendszer működését.

Aromaterápia

Levendula: a levendulaolaj nyugtatólag, lazítólag hat a túlzottan működő harmadik csakrára. Lágy, meleg sugárzása segít a betokosodott érzelmek feloldásában és feldolgozásában.

Rozmaring: a fűszeres rozmaringolaj főként a harmadik csakra csökkentett működése esetén alkalmazható. Élénkítően hat, segít legyőzni a tunyaságot, és növeli a cselekvési kedvet.

Bergamott: a bergamottfa gyümölcséből nyert olaj illóanyaga fénnyel tölt el bennünket. Friss citromillata serkenti életenergiánkat, növeli önbizalmunkat.

A harmadik csakrára leginkább ható jógatípus

Karma jóga: a karma-jógában az önzetlenség kifejlesztése a cél, ami azt jelenti, hogy ne gondoljunk a cselekedeteink eredményére. Ily módon a karma jógát gyakorló megnyílik az isteni akarat előtt és cselekedeteit a fejlődés természetes erőinek rendeli alá, amelyek visszatükrözik Isten akaratát a teremtésben.
 
Forrás: Shalila Sharamon, Rejtett energiák, Édesvíz, 1997
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk