Menu Content/Inhalt
Főmenü > Természetgyógyászat > Csakrarendszer V. - A torok-csakra
 
Csakrarendszer V. - A torok-csakra
Image"Az ötödik lótusz a torokban van, a Nagy Tisztaság központjaként ismert, jó aranyként izzik (mások szerint füst színű). Tizenhat szirma az a, á, i, í, u, ú, ri, rí, lri, lrí, e, ai, o, au, am, ah magánhangzókat viseli. Itt a Cshagalánda (kecsketojás) nevű Megvalósult Lény van a gazdaistenség Sákiní Istennő (A lombos). "
"Aki erre a központra összpontosít a Szent Bölcsesség mesterévé és a Jógik között herceggé válik. Ebben a Nagy Tisztaság Lótuszban meditál ő az örök bölcsesség négy írásán (A Védák) mint egy titkos jelentésekkel teli bőség-óceánon. "

Az ötödik csakra és hozzárendelései

Szín: világoskék, ezüstöskék és zöldeskék.

Hozzárendelt természeti elem: az éter.

Érzékszervi funkciója: a hallás.

Szimbóluma: a tizenhat szirmú lótuszvirág

Alapelv: a lét együtthangzása.

Hozzárendelt testrészek: a nyak, a tarkó, az állkapocs területe, a fülek, a hangképző szervek, a légcső, a hörgők, a tüdő felső tájéka, a nyelőcső, a karok.

Hozzárendelt mirigy: a pajzsmirigy. A pajzsmirigy fontos szerepet játszik a csontváz és a belső szervek növekedésében. Felelős a testi és a szellemi növekedés közötti egyensúlyért, szabályozza az anyagcserét, s így hatással van arra, hogy milyen gyorsan alakul át a magunkhoz vett táplálék energiává, s milyen gyorsan használjuk fel ezt az energiát. A szervezet jódanyagcseréjét is befolyásolja, valamint a vér és a szövetek mésztartalmát.

Asztrológiai hozzárendelések:
Ikrek/Merkúr: kommunikáció, ismeret- és tapasztalatcsere
Mars: aktív önkifejezés.
Bika/Vénusz: tér és formaérzékelés.
Vízöntő/Uránusz: isteni inspiráció, magasrendű tudás és ismeretek közlése, függetlenség.

Az ötödik csakra feladata és működése

A torok-csakrában található az emberi kifejezőképesség, a kommunikáció és az inspiráció központja. Ez a csakra összeköttetésben áll egy kisebb mellékcsakrával, amely a tarkóban helyezkedik el és hátrafelé nyílik. Ezt a két független csakrát gyakran egy csakraként említik. Működésüket tekintve a tarkó-csakra és a torok-csakra oly szoros összeköttetésben állnak egymással, hogy egy csakrának tekinthetjük őket.

Az ötödik csakra fontos kapcsolatot tart fenn az alsóbb csakrák és a fej-csakrák között. Hídként szerepel a gondolataink és az érzéseink között, impulzusaink és a rájuk adott válaszok között, ezenkívül egyidejűleg a külvilág felé közvetíti az összes csakra tartalmát. A torok-csakrán keresztül fejezzük ki mindazt, ami bennünk van: vidámságunkat és szomorúságunkat, a szerelem, a boldogság, a félelem és a harag érzését, valamint gondolatainkat, meglátásainkat és belső világunk tapasztalatait.

A torok-csakrához hozzárendelt természeti elem az éter. A jógatanokban az éter mint alapvető anyag szerepel, amelyből a sűrítés folyamatával létrejöttek az alsó csakrák elemei - a föld, a víz, a tűz és a levegő. De az éter a hangok, a kiejtett szavak, s ugyanakkor az alkotást segítő szavak hordozója is, azaz az információk szállítója a lét minden szintjén. Belső életünk a kiejtett szavakon, a gesztusainkon, a mimikánkon keresztül vetül ki a külvilágra, de ugyanúgy a többi kreatív kifejezésformák által is, mint például a zene, a tánc, a képző- és iparművészet. A szakrális-csakrában meglévő kreativitás a torok-csakrában lép kapcsolatba a többi csakra energiáival, s az éter formáló ereje meghatározott alakot kölcsönöz neki, amelyben azután a külvilágban is megjelenik.

Azonban mindig csak azokat az érzéseket és gondolatokat tudjuk kifejezni, amelyek ténylegesen megtalálhatók bennünk. Így az ötödik csakra alakítja ki bennünk az önmagunkon való elmélkedés képességét. Ám ahhoz, hogy gondolkodni tudjunk, bizonyos belső távolságra van szükségünk. A torok-csakra fejlődésével mentáltestünk egyre öntudatosabbá válik, és képesek leszünk elválasztani a mentáltest működését az érzelmi test, az étertest és a fizikai test működésétől. Ez azt jelenti, hogy ha a gondolatainkat többé nem befolyásolják az érzelmeink és a fizikai tapasztalásaink, lehetővé válik az objektív megismerés. Az étert ákásának is nevezik, és olyan tér, amelyben a sűrű elemek kifejtik hatásukat. A legmélyebb ismeretekre akkor teszünk szert, amikor megnyílunk a végtelen tér előtt, amely olyan, akár a széles égbolt, s melynek világoskék színe megegyezik a torok-csakra színével - amikor lecsillapodunk és csendesen szétáramlunk a külső és belső térben. Az ötödik csakra érzékszervi funkciója a hallás.

Ezen a csakrán keresztül halljuk meg a teremtett világ rejtett hangjait, és a saját, igazi belső hangunkat is. Általa lépünk kapcsolatba a bennünk lakozó lélekkel, fogjuk fel sugallatát és megingathatatlan bizalmat fejlesztünk ki a magasabb rendű belső vezetőnk iránt. Életünk igazi feladata, a dharma is világossá válik számunkra. Megértjük, hogy belső világunk és az élet "finomfizikai" síkja ugyanolyan valóságos, mint a külső világ. Képesek leszünk felfogni és továbbadni a "finomfizikai' síkról és a valóság magasabb dimenzióiból érkező információkat. Ez az isteni sugallat önkifejezésünk fontos elemévé válik. Tehát az ötödik csakrában minden síkon megjelenik a tökéletesség egyéni kifejeződése.

A harmonikus működés

Ha a torok-csakránk tökéletesen nyitott, akkor félelem nélkül, őszintén fejezzük ki érzéseinket, gondolatainkat és belső ismereteinket. Képesek vagyunk ugyanúgy kimutatni gyengeségeinket, mint a pozitív tulajdonságainkat. Önmagunk és mások iránti őszinteségünk magatartásunkban is megmutatkozik.

Képesek leszünk arra, hogy kreatív módon fejezzük ki magunkat. Ha szükséges, hallgatni is tudunk, és képesek vagyunk megértéssel és szeretettel végighallgatni másokat. Beszédünk fantáziadússá, de ugyanakkor világossá is válik és a legtökéletesebb módon fejezi ki gondolatainkat, melyeknek célja: a vágyaink beteljesítése. Hangunk hitelesen cseng. A nehézségek és az ellenállások ellenére hűek maradunk önmagunkhoz, és tudunk nemet mondani, amikor azt tartjuk a leghelyesebbnek. Nem hagyjuk, hogy döntéseinkben mások véleménye befolyásoljon bennünket, függetlenek és szabadok vagyunk. Pártatlanságunk és belső nyitottságunk érzékennyé tesz bennünket a "finomfizikai" dimenziók valóságának megértésére. A belső hangjaink sugallják nekünk azokat az információkat, amelyek irányítják életutunkat, és feltétlen bizalommal hagyatkozunk rájuk.

Rájövünk arra, hogy a teremtett világban minden jelenség egy üzenet hordozója. Saját életükről mesélnek nekünk, a kozmikus játékban betöltött szerepükről, a halálról, a teljességről, a fényről. Közvetlen kommunikációs kapcsolatba kerülhetünk más világok lényeivel, s a tőlük kapott ismereteket továbbadhatjuk embertársainknak anélkül, hogy félnünk kellene az előítéleteiktől. Kreatív önkifejezésünk tudást, igazságot és tehetséget sugároz. Belső függetlenségünk és az egész lényünk szabad önkifejeződése örömmel és a tökéletesség érzésével tölt el bennünket.

Diszharmonikus működés

Ha a torok-csakra energiái elzáródtak, a "fej" és a "test" nem értik meg egymást. Ez kétféleképpen jelentkezhet. Nehezen értjük meg érzéseinket, elfojtott érzéseinket pedig gyakran meggondolatlan cselekedetek formájában mutatjuk ki. De az is előfordulhat, hogy annyira leragadunk az "intellektus" és a "ráció" szintjén, hogy megtagadjuk az érzelemvilágunk létjogosultságát és bölcs szavát, csak azokat az érzelmeket engedjük magunkhoz, amelyek átjutottak önértékelésünk szűrőjén és nem ütköztek embertársaink ítéleteibe.

A tudat alatti bűntudat és félelemérzet megakadályoz minket abban, hogy olyannak mutassuk és lássuk magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk, valamint abban, hogy gondolatainkat, érzéseinket és vágyainkat őszintén kimutassuk. Ehelyett megpróbáljuk szavak és gesztusok mögé rejteni őket és eltitkolni igazi lényünket. Beszédünk vagy durva és bárdolatlan, vagy kimért és tárgyilagos. Gyakori a dadogás is. Túl hangosan beszélünk, szavainknak nincs igazi tartalma.

Nem engedjük meg magunknak a gyengeséget, ellenkezőleg, mindenáron erősnek akarunk mutatkozni. Nyomás alatt vagyunk, s így állítunk fel magunknak követelményeket. Megtörténhet, hogy az élet feladatai egyszer csak túlságosan is ránehezednek a vállunkra. Ilyenkor még jobban összeszedjük magunkat, s mindent elkövetünk, hogy a terhelésektől minél jobban megvédjük magunkat. Azokra az emberekre, akiknél az ötödik csakra diszharmonikusan működik, az jellemző, hogy jó beszéd és kifejezéskészségüket felhasználják mások manipulálására, vagy szünet nélküli szóáradatukkal magukra akarják vonni a figyelmet. Azok, akiknek a torok-csakrájában az energiák megrekednek, képtelenek eljutni a lét "finomfizikai" dimenziójába, mert hiányzik belőlük a nyitottság, a belső tér és a függetlenség, ezek viszont nélkülözhetetlenek e dimenzió megismeréséhez.

Ugyanakkor előfordulhat, hogy mély, belső ismeretek birtokában vagyunk, de mivel félünk a többiek véleményétől s rettegünk az elszigeteltségtől, nem adjuk át ezeket. De mégsem rejthetjük el őket, mert spontán módon is kitörnek belőlünk versek, képek és hasonló alkotások formájában. Bár nem szívesen beszélünk róluk vagy mutatjuk meg őket másoknak. A spirituális energiák azonban megrekedhetnek a "fejünkben" is. Alakító erejük ezek után csak nagyon nehezen juthat el érzelmeinkhez, mivel az alsó csakrák energiái nem adják át a felső csakráknak a szükséges erőt és stabilitást, amelyek pedig nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy felélesszük életünkben a belső szellemiséget.

Csökkentett működés

Az ötödik csakra csökkentett működése esetén is nehezen tudjuk kifejezni magunkat, nem könnyen tárulkozunk fel mások előtt. Ilyenkor teljesen visszafogottak, gyámoltalanok, félénkek, visszahúzódóak vagyunk, vagy csak életünk felszínes, jelentéktelen dolgairól mesélünk másoknak. Ám ha valami lényegeset, egy mélyről jövő gondolatot, érzést akarunk elmondani, hirtelen úgy érezzük, gombóc van a torkunkban, hangunk elcsuklik. Ilyenkor gyakrabban jelentkezik a dadogás, mint a diszharmonikus működés esetén. Bizonytalannak érezzük magunkat másokkal szemben és félünk attól, milyen véleményt formálnak rólunk mások. Szeretnénk megfelelni az elvárásaiknak és gyakran fogalmunk sincs arról, hogy mit is akarunk.

Érzéketlenekké válunk lelkünk üzenetei iránt, s nem bízunk az intuíciónkban. Ha az életünk során az ötödik csakra nem fejlődik ki teljesen, szervezetünkben merevgörcs is felléphet. Az önmagunk által szabott keretek, amelyek között életünk zajlik és lehetőségeink rejlenek, igen szűkek, s ezért csak a külvilágot tekintjük az egyetlen valóságnak.

Az ötödik csakra megtisztításának és aktivizálásának lehetőségei

A természet érzékelése

A felhők nélküli égbolt világos, áttetsző kék színe erősen hat a torok-csakránkban. Ahhoz, hogy teljesen átadhassuk magunkat ennek a hatásnak, ellazulva heveredjünk le valahol a természetben és lelkünket nyissuk meg a végtelen és határtalan égbolt előtt. Érezni fogjuk, ahogy lelkünk megnyílik és egyre jobban megtisztul, s a torok-csakránkban és annak aurájában létrejött gócok és görcsök teljesen feloldódnak. Lelkünk készen áll az "égi üzenetek" befogadására. Ha a kék ég tiszta vízben tükröződik vissza, érzéseink még inkább megnyílnak és felszabadulnak. A víz hullámainak halk csobbanása közvetíti a tudatunknak rejtett érzéseink és érzelmeink üzenetét. Engedjük, hogy átjárjanak az égbolt és a víz energiái, s így egyesítsék a szellemet és az érzéseket.

Hangterápia

A zene formája: a félhangokban gazdag zene és ének, valamint a szakrális és meditatív táncok rendkívül élénkítően hatnak a nyak-csakránkira. Az ötödik csakra harmonizálásához és ellazításához a legalkalmasabb a visszhang-effektusokkal gazdagított nyugtató New Age-zene. Megkönnyebbülést hoz és megnyitja a belső hallásunkat.

Magánhangzó: a torok-csakrát az "é" hang élénkíti. A hangskálán a "g" hang helyén kell kiénekelni. Ha az "á" hangtól lassan haladunk az "i" hang felé, egy idő után elérkezünk az "é" hanghoz. Ahogyan a torok összekötő csatornát képez a fej és a test között, úgy a torokcsakra "é" hangja összeköti egymással az "á" és az "i" hangot, és e két hang erőit kivezeti a külvilágba. Az "é" hang kiéneklésekor megfigyelhetjük, hogy ehhez mekkora erőre van szükség. Az "é" hang élénkíti az ötödik csakránkban a "kifejezés" erejét.
Mantra: HAM

Színterápia

A torok-csakrának a világos, tiszta kék a színe. Ez a szín nyugalmat áraszt és megnyitja lelkünket a spirituális sugallatok előtt.

Drágakőterápia

Akvamarin: az akvamarin fénylő kék színe olyan, mint a tenger, amelyben visszatükröződik a tiszta, felhők nélküli égbolt. Az akvamarin segíti a lelkünket abban, hogy tükörként szolgáljon a végtelen kiterjedésű szellem számára. Fejleszti a kommunikációt önmagunk belső énével, fényt és világosságot visz a lélek legtitkosabb részeinek. Rezgéshullámai szabadságot, tisztaságot és tágasságot adnak a léleknek, aminek következtében az emberben kialakul a tisztánlátás és az intuitív megértőképesség, amelyek segítik a szabad és kreatív önkifejezést. Az akvamarin befolyása alatt a lélek az önzetlen szerelem és a gyógyító erő "csatornájává" válhat.

Türkiz: a türkiz, amelynek színében egyesül az égbolt kékje és a föld zöldje, az értelem legmagasabb ideáljait összeköti bolygónk ősi eleven erejével. Segít a szellemi ismeretek és gondolatok kifejezésében és átültetésében a hétköznapi életbe. Ezért pozitív energiát áraszt magából és megvédi a testet és a lelket a külső negatív hatásoktól.

Kalcedon: a kékesfehér színű kalcedon jótékony hatással van a pajzsmirigy működésére. Nyugtató és kiegyensúlyozó hatással van kedélyállapotunkra, csökkenti az ingerlékenységet és a túlérzékenységet. Nyugtató hatásának köszönhető, hogy fokozza a belső inspirációt és segíti a szóbeli és írásbeli önkifejezést.

Aromaterápia

Zsálya: a zsálya friss illata gyógyító hullámokat küld a beszéd területére. Feloldja a torok-csakra görcseit, amitől újra képesek leszünk tisztán és érthetően kifejezni magunkat, s szavaink világosan közvetítik lelkünk üzeneteit.

Eukaliptusz: az eukaliptusz-olaj frissítő illata tisztaságot és tágasságot biztosít az ötödik csakra tartományának. Illóolajának hullámai megnyitják lelkünket a belső inspiráció előtt, eredetiséggel és kreativitással gazdagítva ezáltal az önkifejezésünket.

Az ötödik csakrára leginkább ható jógatípus

Mantra jóga: a mantrák meditációs szótagok, amelyeknek speciális hangzásformái visszatükrözik az istenség bizonyos megnyilvánulásait. A mantra jógában halkan, folyamatosan, megszakítás nélkül ismételgetik vagy versszerűen szavalják, esetleg éneklik ezeket a szótagokat. Ennek során a mantrák vibrálása teljesen átformálja a jógázó személy gondolatait és érzéseit: a kozmikus isteni erő szintjére emeli azokat.

Ez alól kivételt képez a transzcendentális meditáció (TM). Ennek során olyan technikát alkalmazunk, amelynek segítségével a mantra tudatunk kifinomultabb tartományára hat. S amikor átlépjük tudatunk legkifinomultabb szintjét is, megtapasztaljuk a tiszta lét élményeit. Ez a folyamat a meditáció során többször is megismétlődik.
 
Forrás: Shalila Sharamon, Rejtett energiák, Édesvíz, 1997
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk