Menu Content/Inhalt
Főmenü > Szellemi áramlatok > Univerzum Egyháza > Milyen lehet a Létezés? - részlet
Milyen lehet a Létezés? - részlet
1.1 ABSTRACT

ImageA lét abszolútum. Principium. Ez nem anyagi valamit jelent, hanem kezdetet, origót, initiumut. De a principium szó a törvény és alapelv értelmében is használható, kiindulási forrás és alapelem értelemben is. Lényeges, hogy ezeket a latin nyelvben fennmaradt jelentés tartalmakat is figyelembe vegyük. A lét latinul vita. Ez életet is jelent. Még azt is hozzáfűznénk, hogy individuális értelemben értett értelmet is jelentenie kellett.
 
Az értelmet, az információ első és utolsó állomását. A létezés - divatja múlt szavunkkal a >létel<, nem ellentettje a létnek, hanem megnyilvánulása, kiáradása. A kiáradás folyamat, és mint ilyen, elkerülhetetlenül időbeli dolog, vagy egyszerűen; MAGA AZ IDŐ. Idő nélkül semmiféle folyamatot nem lehet elgondolni, így a teológiában emlegetett teremtést sem, hiszen a bibliai teremtés hat napja is nyilvánvaló időbeliséget takar, tehát időbeli folyamatot.

A latin FIO szó annyit tesz, hogy létrejön. A CAUSA létfeltétel, létalap. FUNDO kibeszél és kiáraszt is, a kiad viszont FORAS. A FORAS ok és eredet is, de a PRINCIPIUM is forrást jelentett latinul. Miért kell nekünk a latin szótárt bújnunk? Mert részrehajlás nélküli tanút kell találnunk létről és a létezésről alkotott ókori képről. Maguk a már az ókorban is használt és már akkor is ősi, régi eredetű nyelvek lesznek a tanúink, és azt is hozzá kell fűznünk a dologhoz, hogy a latin nem feltétlenül számíthatott ősnyelvnek a Földön, bár veretes mivoltát az azért jelzi, hogy nagyon sok szót használ, és árnyalt, kiforrott nyelvtana van.
 
Arra is figyeljünk, hogy ami régi, nem feltétlenül jelent egyúttal primitívet vagy tudatlant is. Mi úgy tartjuk, hogy a Föld többször betelepített bolygó, így azután az ősnyelvekben távoli lakott világok sokmillió éves tudása is lappanghat. A Föld ősmondái mind erről a fantasztikusnak hangzó eredetről beszélnek, és nem pedig evolúcióról.
 
Ez nem nagyon illik az akadémiai vonal elképzeléseihez, de a keresztény teológiai tanokkal is ütközni látszik, hiszen ott 6-7000 éves teremtésről tanítanak, amely viszont a leletekkel és a könyvégetéseken is átkerült írásos feljegyzésekkel és a fellelt antropológiai leletekkel van időrendi ütközésben. Az enyhén szólva is nagyon zavaros képet azzal tehetjük érthetővé, ha a Föld teremtését (betelepítését) ciklikus eseménynek gondoljuk.
 
Ahhoz, hogy a világegyetem szerkezetét lényegileg megérthessük, olyan alapvető dolgokat kell tisztáznunk, amelyek nélkül valódi tudományt nem is lehet elgondolni, és munkánk során azokra a dolgokra kell a leginkább figyelnünk, amelyekről oly sokat írtak már, de mégis ködösek és feltáratlanok. A lényeg minden bizonnyal itt fog lapulni.
 
1.2 LÉT-LÉTEZÉS

A létezés egyszerűnek látszó kérdése évezredek óta foglalkoztatja a tudós elméket és közülük is leginkább a filozófusokat, vagy a filozófia mélységei iránt érdeklődő kutató elméket.
 
Ha jobban belegondolunk, akkor ez az egyszerűnek hitt kérdés valóban próbára tesz minket, olyannyira, hogy az utóbbi száz évben, a materializmus erőteljes térhódítása óta erre nem is találtunk semmiféle érdemi választ a modern szakirodalomban, és a régebbi időkben, amikor még a filozófiának nagyobb volt a tekintélye, így a mélysége is, már akkor is ködösek voltak a feltételezett megoldások.
 
A század elején divatba jött empírikusnak mondott tanok valójában annyira belefeledkeztek a saját dogmáik ismételgetésébe, hogy egyre inkább talajukat vesztették eme filozófiai-logikai alap híján. A megalapozásra tett kísérletek sorra kudarcot vallanak. A kimerítő és logikus válaszok helyett kitérőket és félrevezető okoskodásokat találunk a publikációkban és a tudományunk a létezéssel kapcsolatban teljességgel gyermekes tanokat hirdet. A vallási közfelfogás úgyszintén. A közfelfogás. A népnek szánt tanok.

Vizsgáljuk meg hát alaposan a létezés kérdését! Vizsgálatunk legyen becsületes, és így azután semmilyen felhasználható ismeretet sem hagyhatunk figyelmen kívül. A végkövetkeztetéseinket csak akkor hozhatjuk meg helyesen, ha figyelmünket nem korlátozzák a nekünk betanított dogmák, vagy belénk sulykolt szokások. Vizsgálatunk során különös figyelmet fordítunk a magyar nyelvben föllelhető szavakra és kifejezésekre, mert úgy gondoljuk, hogy ez sokat segíthet nekünk a világ titkainak megnyugtató megfejtésében.
 
Már csak azért is fordulunk ehhez a nyelvhez előszeretettel, mert eléggé monolitikusan megmaradt ősnyelv, de figyelmünket más ősi eredetű nyelvekre is kiterjesztjük és ezekre is utalásokat teszünk majd. Ugyanígy megvizsgáljuk Földünk ősi 'vallási tanításait' is, tisztelve hagyományaikat, hiszen mi - e könyv szerzői - kutatatók, de emellett egyúttal főpapok is vagyunk. Az Univerzum Egyházának főpapjai. Isten tanításaihoz nem kívánunk se hozzátenni, se pedig abból elvenni.
 
Ezt Isten megtiltotta, így viszont csak eredetiben lennének tanulmányozhatók, és ezáltal lefordítani sem szabad ezeket, viszont soha sem tiltotta meg az embernek azt, hogy megértse ezeket a cseppet sem ókori tudást hordozó üzeneteket. Ha nem értjük, akkor mi vagyunk ókoriak.
 
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk