Menu Content/Inhalt
Főmenü > Szellemi áramlatok > Univerzum Egyháza > Az árulkodó nyelvemlékek - részlet
Az árulkodó nyelvemlékek - részlet
ImageMaga az alapgondolat már az időszámításunk, tehát Jézus Krisztus (Josua) születése előtt is létezett, hiszen maga Platon és a platoni akadémián húsz évet eltöltött Arisztotelész is sok gondolatot alapvetően ugyanúgy leírt már, mint ahogyan azt a későbbi neoplatonista gondolkodók is tették. A létezés olyan mindent átható és mindent magába foglaló valami amit az ENS vagy OUSZA = lét szóval definiáltak.
 
A lét a létezésen is kívül álló valami. Két szót használtak mint ebből kiinduló kategóriákat, a SZUBSZTANCIA és az ESSZENCIA. SZUB (latin) = Valami alatt, valamin túl, de -ban,-ben is (hiszen a téridőn "kívül" semmi sem marad fenn) és a substantia valóban létezőt jelent. Itt FORRÁS, kiárasztó, Atya is. A szó második fele a latinban nem maradt meg önálló jelentéssel, de a szláv nyelvekben a SZTANCIA állomást jelent, ami a mi esetünkben az Esszencia előtti és az azt szülő, keltő "állomást", stációt jelentheti. A szubsztancia kelti az esszenciát.
 
Maga az esszencia = lényegi, valaminek a veleje értelmű, és a latinban újkori eredetű szó, de az étel, táplálék latinul ESCA, németben ESSEN = enni, de maga az étel is (ez később nagyon is érthető összefüggés lesz), és ES = Ő(!), de >AZ (!)< értelemben is használatos, nem is beszélve arról, hogy az ES IST ZEIT = itt az idő, inkább azt jelenti, hogy "ő az idő". Az angolban ESSENCE = lényeg, foglalat, ESSENTIA = lényeges, alapvető, nélkülözhetetlen értelemben is használatos, ami fontos értelmet nyer a negyedik fejezetünkben, mivel pontosan ez lesz a szerepe. Miután rávilágítunk a dolgokra, valóban ez lesz a világ egyetlen lényege.

A kínaiban a CUO dolgozni, de ülni és alapzat értelmű is, a C'UN = élni, létezni, megőrizni értelemben is használatos és a C'UNG = -tól, -től értelmű, de hely + idő értelemben is, CSI = alapzat, de ívelt hanglejtéssel maga, önmaga, ereszkedő hanglejtéssel küldeni, de emlékezni értelemben is használatos, CSIN ereszkedő hanglejtéssel bemenni, behatolni, bejutni, de energia, ma, és milyen érdekes a jelenlegi időn kívül az aranyat is így nevezik és a szó szorosan, megszorítani értelme már valóban hihetetlen egyezést mutat a végtelenségig összeszűkülő jelenponttal; az Arany Atyácskán átáramló idő képe eléggé tisztán összeáll.
 
CS'I időszak, és >EZ!< de ereszkedő hangsúllyal levegő és CS'I-CSI a csoda. C'E ívelt hangsúly esetén >EZ< és emelkedővel "szó". CS'U a kifelé, de ívelt hangsúllyal tiszta, ereszkedővel pedig "hely". JIN = ok és női principium, női, és a Hold neve is, de milyen elgondolkoztató, hogy >HANG< értelemben is használják!
 
JÓ is azt jelenti, hogy ok, de az urániumot, a százlábút vagy a postát is így hívják, vagy ami még nekünk érdekes lehet az olaj is JÓ. ívelten mondva birtokolni, barát, de "jobb", jobboldali is. LÍ emelkedő hangsúllyal eltávolodni, ívelt hangsúllyal benn, belül, -ban, -ben, de értelem és ajándék is, ereszkedő hangsúllyal állni vagy "erő", LING emelkedő hangsúllyal "csengő", de a "nulla", a semmi is, és a írásjele is egy kör! A pontot is egy kis körrel írják!! a LJU szó értelme majd a negyedik fejezetnél válik izgalmassá, mivel ereszkedő hangsúllyal hatot jelent, de emelkedővel maradni, megőrizni, megtartani és folyni értelemmel is bír. Ez mind szükséges a téridő működéséhez.
 
A kínai (japán) kettő ereszkedő hangsúllyal ÖR, de emelkedővel ugyanez azt jelenti, hogy "fia valakinek"! Vagyis az Atya után a második a FIÚ, amelyben megnyilvánul. Ami még érdekes; TÁJ = (ereszkedővel) forma, de nagyon, nagyságos értelme is van, és a Napot úgy nevezik, hogy T'ÁJ JÁNG, ami nyilvánvalóan a Napban lévő férfi típusú térforrásra, a Napistenre utal, aki az ókori felfogásban mindig férfi. A magyarok a néprajzi ismeretek szerint az Ursa Major (UMA) népe.
 
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Aranyhegy
Body Talk
Asztrológia