Menu Content/Inhalt
Főmenü > Asztrológia > Anyai ágon öröklődő sorsprogramok
Anyai ágon öröklődő sorsprogramok
ImagePersze, senki ne képzelje azt, hogy ezek a programok vegytisztán találhatóak meg bennünk. Nem. Nagyjából mindannyian „tartalmazunk” - több-kevesebb hangsúllyal - minimum hármat, esetleg négyet, ritka esetben ötöt ezen programok közül, amelyek áthatják egymást és átfolynak egymásba. Idáig hét- vagy nyolcféle anyai ági örökletes programot figyeltem meg és írtam le:

1. Értelem- és személyiség-ellenes programok, illetve férfi-ellenes programok. (A személyiségi zavarok, függőségi problémák, és a szívbetegségek karmikus okai kötődnek ezekhez.)

2. Magzat-, gyermek- és családellenes programok. (Aktuálisan ezek a leggyakoribbak és legveszélyesebbek, és a női szervek nagyfokú rákosodása mind ide kötődik).

3. Kaméleon-programok. (Cukor- és májbetegségek, alkoholizmus, önkéntelen hazudozási, ön- és másokat becsapási hajlamoknak a gyökerénél találhatóak.)

4. Steril spekulálási – fausti és luciferi – programok. (Az öncélú és steril okoskodások programja, vékonybél, epe- és lépbetegségek gyökerénél állnak, valamint a tudathasadásos tünetek spirituális bázisánál.)

5. Párkapcsolati boldogságra való képtelenség karmikus programjai. (Vese, vesetájék, húgyvezetékek és húgyhólyagi bántalmak karmikus – családi – bázisa, és persze az oktalan hűtlenkedéseké, mániás boldogságkereséseké.)

6. Felelősség-elhárítási, felelősség-kikerülési és felelősség-átpasszolási, valamint aggodalmaskodási és sajnálkozási programok, és ezek ellentétei. (Csontbetegségek és bőrbetegségek szellemi bázisánál találhatók, és a soron következő Isten- és sors-ellenes programokkal együtt ezek állnak a teljes megőrülés alapjánál is.)

7. A Plútóhoz és a Skorpióhoz köthető Sors- és Istenellenes karmikus programok. (Mind a „vallásos” Istentagadást és Istenkáromlást, mind az Istenellenességet, a Sors- és Isten elleni lázadásra való hajlamokat itt találjuk meg, akárcsak a korai impotenciára és a frigiditásra való hajlamot, és természetesen a méh-és a prosztata-rákot is.)

Azért mondtam a számszerűsítésnél azt, hogy hét, vagy nyolc programot sikerült megfigyelnem és leírnom, mert két év után sem vagyok abban teljesen biztos, hogy a következő program, amely inkább a Neptunuszhoz és a Halakhoz köthető, elkülöníthető-e teljesen a hetediktől?

8. A fanatikus materializmus és a zagyva miszticizmus és dogmatikus vallásosság különböző programjai. (Különböző szenvedélybetegségek, irracionális gondolkozás, illetve fantazmagóriák kergetése, kábítószerezés, valamint Az 5. pontban leírt programmal egyetemben az AIDS kauzális gyökerénél áll.)
               
- Van-e lehetőség ezeknek a programoknak a feloldására?
 
- Nemcsak személyi tapasztalatból, hanem gyakorló asztrológusként is tudom állítani, hogy igen: van lehetőség a karmikus programok feloldására, de csakis az örökletes programok gyökereinek és összes gyakorlati vetületeinek feltárása és értelmezése segítségével. És persze a horoszkóprendelő személy általi el- és beismerése, vagyis a magára vétele segítségével történhet meg ezeknek a teljes feloldása! Sajnos a horoszkóp feltárása után elhangzik néha az a vélemény, hogy amiket elmondok a személyi karmával és annak a feloldási lehetőségével kapcsolatosan, azt nem kell szó szerint venni, hanem csak „áttételesen”. Nos, ezek a személyek, annak ellenére, hogy egyébként számottevő tájékozottságra tesznek szert, mind a metafizika (az egyetemes törvények ismerete és alkalmazása), mind az asztrológia területén, hosszú éveket kénytelenek eltölteni anélkül, hogy ténylegesen fejlődnének, illetve, hogy a sorsuk bármilyen irányba is megváltozna.

Sok esetben ugyanis a polgári vagy vallásos szempontból esetleg negatívnak látszó változás is a fejlődés bázisa lehet, de a stagnálás ritkán hozhat termékenyítő eredményeket. Mindenképpen az önmagunkhoz való, esetenként a kegyetlenségig is elmenő őszinteség, valamint erős sors-jobbítási szándék szükséges. A leginkább persze azoknak kell csalódniuk hosszútávon, akik úgy képzelik, hogy ez a sors-tisztítási (karma-feloldási) alapállás felváltható gyors eredményt hozó misztikus gyakorlattal, mágikus praktikával. Vagyis, a szükséges belső és külső tapasztalatokat és önleleplezéseket „fölöslegessé tevő” erőltetett külső ráhatással.

Az is igaz viszont, hogy ez a türelmetlenség jelez valamit. Éspedig azt, hogy nemcsak az egyéni karmikus programok feloldása miatt születünk a világra, hanem azért, hogy ténylegesen, tehát belülről és tartósan boldoggá és egészségessé: az egész lét megélőjévé váljunk. Ezt, az életfeladatok betöltése következtében beálló boldogsági és egészségi állapotot – amelynek az egyéni spirituális színezetét a Sárkányfej jelöli a sorsképletben – Jézus a Mennyek Országának, a Királyságnak és a Boldogságnak nevezte. Azt is hozzátette, hogy „Jönnek majd hamis próféták, akik azt mondják majd nektek, hogy emitt van a Mennyország, hogy amott van a Mennyország, hogy a túlvilágon van a Mennyország, de ti ne higgyetek nekik, mert ti bennetek van a Mennyország!” És persze, azt is mondta, hogy „Az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges”. Hát mi mást jelenthet ez, mint azt a belső örömet, amit csakis akkor érzünk, amikor a legnehezebbnek és korábban felvállalhatatlannak tűnő életfeladatainkat eredményesen teljesítjük?
 
- Fontos felfedezésed, hogy sorsunkat jelentősen befolyásolják az anyai ágon öröklődő spirituális programok. Mi ennek az öröklődésnek a magyarázata, és melyek a leggyakrabban előforduló, legtöbb problémát okozó örökletes programok?
 
- A spirituális és kauzális (teremtéstani) ok-okozati összefüggések rendszerét itt nem tudom elmondani, mivel azt a hosszú tanulmányaimban (www.kozmaszilard.hu) sem tudtam egészen kimeríteni. Az asztrológia viszont nem ad magyarázatot, csak észleli és leírja a különböző családi egységekhez tartozó generációk horoszkópjai közötti félreérthetetlen és félremagyarázhatatlan összefüggéseket. Inkább a fizikai-biológiai okokat és magyarázatokat mondanám el, amiket azt követően találtam meg, hogy a családon belüli, egymást követő generációk tagjainak a horoszkópja által is tartalmazott sorstörténeti összefüggéseket felfedeztem. Ennek alapja az a spirituális indoklás volt, hogy az ember, az ún. istenhasonlósága folytán rendelkezik bizonyos mértékű mágikus erejű teremtőképzelettel, és a nők spontán (önkéntelen és öntudatlan) mágikus teremtőereje felmérhetetlenül nagyobb, mint a férfiaké!

Kezdjük azzal a biológiai ténnyel, amiről mindenki tud: nem az apa szervezete biztosítja a magzatok számára  a fejlődéshez szükséges anyagokat, hanem az anya szervezete. Következésképpen nem az apa aurájában fejlődik a magzat, hanem az anya aurájában, tehát nem az apa gondolat- és érzésvilága fonja át azt és biztosítja a spirituális életalapot a magzat számára, hanem az anyáé. De ez a tény a legkevesebb azon ok-okozati összefüggésben, miszerint a generációk közötti összefüggéseket biztosító spirituális memóriánk nem az apai ágon öröklődik, illetve, hogy ezen örökségnek - ha létezik egyáltalán - igen kevés a jelentősége. A női petesejt, nemcsak hogy kb. százszor nagyobb az őt megtermékenyítő férfi ivarsejtnél, hanem százszor összetettebb struktúrával is rendelkezik. Hiába tehát, hogy a magzatok genetikai kódrendszerének a megoszlása majdnem ötven százalékos az anya és az apa között, mivel léteznek a géneknél sokkal finomabb információ-rendszerek, mind a majdhogynem állandó petesejtekben, mind a folyamatosan kicserélődő ivarsejtekben. Ezek a petesejtekben nemcsak nagyobb mennyiségben vannak jelen, de úgymond felsőbbrendűen strukturáltak is.

Ha ezt megérettük, lépjünk tovább: míg a férfi ivarsejtek milliói termelődnek és teljesen cserélődnek minden sperma-kilövellés után, addig a női petesejtek már a lánymagzatok petefészkében kialakulnak és a lánygyermekek születése után számbelileg nem növekednek! Vagyis az a petesejt, amiből én lettem, már készen állt az édesanyám petefészkében, amikor az még magzatként létezett az anyai nagyanyám méhében! És ez így megy végig, folytonosság-szakadás nélkül generációról generációra, az anyáktól a lány utódokon át addig, amíg a fiú utódokban az örökség meg nem szakad.

A sorsunk spirituális matricáit tehát az anyai ági női őseinknél kell keresnünk, mert az apák spirituális motívumai, csak a rezonancia (hangoltság) és a vonzás törvénye alapján jöhetnek számításba. Magyarán: ha van is közös vonás a saját karmánk és az apai karma között, az csakis azért lehetséges, mert az anya nem véletlenül került olyan sorsdöntő helyzetbe az apával, hogy abból közös gyermek származott. Ami viszont ezeknek a kauzális és spirituális sors-matricáknak a keletkezését illeti, nagyon érdekes és tanulságos a megértésük, ezeket szintén leírtam az ide vágó tanulmányokban (A sorscsírák és a spirituális memória; Anyai ági örökletes programok a személyi horoszkópokban található karmikus pontok pozíciója és a bolygók által létrehozott fényszög-alakzatok szerint.)
 
Szerző: Kozma Szilárd asztrológus - www.kozmaszilard.hu
Interjú: B. Klári
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Aranyhegy
Body Talk
Asztrológia