Menu Content/Inhalt
Főmenü > Természetgyógyászat > A kineziológiáról
 
A kineziológiáról
ImageA görög szóösszetételből származó kineziológia (kinesis - mozgás, logos - tudomány), mely a mozgás tudománya - Magyarországon a természet- gyógyászat egyik elismert területe.  Személyiség-és képességfejlesztő módszer, amely preventív (megelőző) céllal is alkalmazható. Ötvöződnek benne a kínai öt elem tanától a legújabb idegélettani eredmények az általános és fejlődéslélektani, viselkedéspszichológiai, környezet- és táplálkozástudományi ismeretekkel.
                          
Célja: a szabad energiaáramlás helyreállítása, blokádok oldása - melyek érzelmi stresszt követően jöttek létre.

Eszköze
az izomtesztelés: agyunk, így testünk is minden történésre emlékszik, s ezek az emlékek az izmokon keresztül lekérdezhetők. Mit jelent ez a gyakorlatban? Az alkar izmaira enyhe nyomást gyakorolva tiszta izomválaszt keresünk. Majd a szóban feltett - „igen-nem”-mel megfelelhető - kérdésekre az izomválaszok alapján értelmezhető választ kapunk. Megtudhatjuk, hogy egy adott történés, személy… milyen érzelmi viszonyban van velünk: elgyengítő, stresszelő (negatív érzelmek). Megmutatkozik, hol vannak egyensúlytalanságok a testben, hol szükséges a blokkolt energiaáramlást oldani. A kérdezgetés, oldás technikájában a kineziológus eszköztára széles, az egyéni megoldások tárháza napról napra bővülő. A kezelés célja, hogy a jelenbéli stresszek és azok múltbeli kapcsolódásai oldódjanak, elősegítve az öngyógyító mechanizmusok működését.
 
Manuális izomtesztelési biofeedback technika, avagy a kineziológia keletkezésének történetéről

Köztudott, hogy stressz hatására izmaink önkéntelenül összehúzódnak, izomgörcsök keletkezhetnek. A feszes izomzat következtében különböző izomfájdalmak léphetnek fel: leggyakrabban a fej, a nyak és a hát területét érintve. Az izomfeszülés mérhető az EMG-elektromiogram készülékkel, de műszermentesen, egyszerű kézi technikaként 1964 óta vált lehetővé. Dr. George Goodheart, amerikai kiropraktőr (csontkovács) alkalmazott először manuális izomtesztelési biofeedback technikát. (A biofeedback biológiai visszacsatolás, visszajelzés a test működéséről.) Felfedezése azon a tapasztalati tényen alapul, hogy a görcsös-feszes izom okozta fájdalom megszüntetéséhez nem elegendő a problémás izom(csoport) kezelése, szükséges az ellenpár izomtónusának helyreállítása is. Egy új rendszer született, amelyet Alkalmazott Kineziológia néven ismerünk. Az 1973-ban létrejött intézetet - Internacional College of Applied Kinesiology (ICAK) - Goodheart doktor hozta létre.

A három fő ág

1. Goodhart dr. első tanítványainak egyike dr. John F. Thie szintén kiropraktőr, aki azonnal felismerte a manuális izomtesztelés biofeedback technikájának nagyszerűségét és lelkes alkalmazója lett. Legfőbb célnak az ismeretek széles körben való megismertetését tekintve összeállította a Gyógyító Érintés, azaz a Touch for Health rendszerét. Olyan biztonságos módszerek megismertetése fűződik nevéhez, amelyek alkalmazásával az emberek saját belső öngyógyító erői kibontakoznak. Egészleges (holisztikus) szemléletű egészségmegőrző rendszerének része az egészség-struktúra-táplálkozás háromszöge: melyben hangsúlyt kap a test-lélek-szellem összetartozása. Testi működésünket befolyásolja, sőt meghatározza mentális és emocionális állapotunk. Szükséges az odafigyelést megtanulnunk: érezni testünk működésének változásait; meglelni az összefüggéseket, aminek talaján a változás létre jön és megtalálni az életerő szabad áramlásának visszaállításához vezető utat. Lehetőségünk és felelősségünk, hogy a TFH által kínált tudást alkalmazva kezünkbe vegyük egészségünk, boldogságunk kulcsát. Felhívja figyelmünket arra is, hogy valamennyien felelősek vagyunk egymásért. John F. Thie szerint már a kisgyermekeket meg kellene tanítanunk azokra a bevált, egyszerű technikákra-módszerekre, amelyekkel segíteni tudnak magukon és a másikon. A „Gyógyító érintés” a gyökér, ami nemcsak keletkezésének időbeliségére, de megkerülhetetlenségére is utal. Minden később születő kineziológiai ág épít rá és tovább visz tapasztalatokat belőle.

2. Az 1972-ben létrejött One Brain>Egy(séges) Agy  a két agyfélteke integrált, kiegyensúlyozott működésére irányulón - leginkább az érzelmi stresszek oldásával foglalkozik. Újabb elnevezése a Three in One Concepts>Három az Egyben - utal arra, hogy a test-lélek-szellem harmonikus együttműködésének elősegítésén fáradozik. Három szülőatyja: Gordon Stokes, Daniel Whiteside és Candace Callaxay. Fő célkitűzésük, hogy megélhessük a választás szabadságát; szabadon döntsünk, ne a múltbeli negatív emlékek tudattalan befolyása vezéreljen. Ezért rendszerük különböző stressz-oldó technikákat alkalmaz: a feltárt negatív érzelmek beidegződéseivel szembesülve újfajta tudatosságot teremtünk, hatékony, konstruktív probléma- megoldásokkal ismerkedünk meg.

Jelenbeli problémáink okai a múltban gyökereznek. Kor-regresszióval megkereshető hol rejtőzik a probléma gyökere: saját életünkben a fogantatástól kezdődően, vagy az előző generációkéban. A kor-regresszióban elvégzett oldásokkal mélyrehatóbb változást érhetünk el. Szembesülve az elődeinktől mintaként kapott stressz-kezelési technikáink hátrányaival, kommunikációs nehézségeinkkel - jövőbeli tudatos választásainkat a múlt tudattalan terhei szükségszerűen már nem terhelik. Fontos, hogy elvégezzük az otthonra kapott feladatokat! A (mozgásos) gyakorlatok végzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a közös munka során létrejött integrált állapot tartóssá váljon. Különböző tanulási nehézségek esetén is érdemes az „Egy(séges) Agy” rendszerével dolgozó kineziológus segítségét kérnünk: hiszen munkája középpontjában a diszlekszia és mindennemű tanulási nehézséggel küszködő megsegítése áll.

3. Az Edu-K, vagy Brain-Gym a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek nyújt hatékony lehetőséget. Terápiás célú mozgásgyakorlatokkal az integrált agyműködést elősegítve növelhető a tanulási hatékonyság, javítható az érzékszervek működése. A dr. Paul Dennison féle gyakorlatokkal a látás-hallás energetikailag kiegyensúlyozódik és a két agyfélteke együttműködése fejlődik. Iskolai keretek között is jól alkalmazhatók az egyszerű, kis helyigényű mozgásos feladatok. Beépítve a mindennapi rutinba - segít kiküszöbölni korunk gépesített, inger-gazdag jellegéből következő negatív hatásokat. Hatékony eszközt ad a gyermekek kezébe, felelősségvállalásra ösztönöz.

Összefoglalva

Bár a máig eltelt idő alatt számos speciális ága alakult ki a kineziológiának, a kineziológiai szakvizsga anyagát a három alaprendszer képezi. Magyarországon valamennyi ETI vizsgával rendelkező kineziológus a három alapirányzatból átfogó elméleti tudással rendelkezik, s a fentebb felsoroltak valamelyikéből gyakorlati vizsgát is tett. Az összes rendszer eszköze az izomtesztelés, gondolkodásuk kiindulópontja a test-lélek-szellem egységébe vetett hit. Közös cél az elszenvedett negatív érzelmi stresszek okozta akadályok megszüntetésével a szabad energiaáramlás elősegítése. Mindezt a két agyfélteke integratív működését támogató eszközökkel érik el. Mivel a kineziológia komplex személyiségfejlesztő és stressz-kezelő módszer, így alkalmazóinak eszköztára kibővül egyéni életútjuk tapasztalataival, képzettségeik- ismereteik színes tárházával.
 
Szerző: Bukovinszky Mária - kineziológus
www.kepesseg.com
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Aranyhegy
Body Talk
Asztrológia