Menu Content/Inhalt
Főmenü > Természetgyógyászat > Csakrarendszer VII. - A korona-csakra
 
Csakrarendszer VII. - A korona-csakra
Image"A szájpadlás tövénél a parancs centruma felett van az ezerszirmú lótusz. Itt a Brahmarandhra tövénél végződik a finom test központi idege, a Szusumná."
"A szájpadlás felett van az ezerszirmú isteni lótusz, a Megszabadulást Adó; ez a testen kívül áll és Világegyetemnek mondják. Kailásának nevezik azt, ahol az Akula nevű, hanyatlástól és fejlődéstől mentes halhatatlan nagy isten lakozik."
"Ezen a Kailása nevű helyen lakik a Legfelsőbb Megkülönböztetés hattyúja. Aki elméjét az ezerszínű lótuszra rögzíti annak számára minden szenvedés véget ér. Megszabadul a haláltól,
halhatatlanná válik."
"A Jógi folyamatosan issza az ambróziát mely ebből a lótuszból folyik. Legyőzvén a halált és a Természetgyökerét, halhatatlanná válik. Itt, a feltekeredett energia, a Kundaliní-Sakti, amely Méh (Kula) néven is ismert, feloldódik. A négyszeres megnyilvánulás ezután visszaszívódik a Legfelsőbb Lénybe."

A hetedik csakra és hozzárendelései

Szín: ibolyakék, de fehér és aranyszínű is lehet.

Szimbóluma: ezerszirmú lótuszvirág.

Alapelv: a tiszta lét.

Hozzárendelt testrész: a nagyagy.

Hozzárendelt mirigy: tobozmirigy (epiphizis).
A tobozmirigy funkciója nem egyértelműen tisztázott tudományosan. A legvalószínűbb, hogy az egész szervezetre hatással van. Ha ez a mirigy hibásan működik, idő előtti nemi érettség alakulhat ki.

Asztrológiai hozzárendelések:
Bak/Szaturnusz: belső látás, a fontos dolgokra való koncentrálás, az anyag isteni fénnyel való átitatása.
Halak/Neptunusz: a korlátok feloldása, odaadás, eggyé válás.

A hetedik csakra feladata és működése

A korona-csakra az emberben a legfelsőbb rendű tökéletesség székhelye. A hagyományos írásokban a fej felett lebegve ábrázolják. A szivárvány minden színében megjelenhet, de az uralkodó színe mégis az ibolyakék. A külső csakralevelek kilencszázhatvan sziromból állnak. Belül két virág található tizenkét szirommal, amelyek fehér, aranyfénnyel átitatott színben ragyognak. Mint ahogy a színskála minden színe a fehérben egyesül, úgy egyesülnek az alsóbb csakrák energiái a legfelső csakrában. A korona-csakra jelenti az összes csakra energiáinak forrását és kiindulópontját. A hetedik csakrán keresztül állunk összeköttetésben a tulajdonság nélküli és alakot nem öltött isteni lénnyel, ugyanakkor ez a csakra láthatatlanul magában hordozza az összes létező formát és tulajdonságot.

Ez a hely az igazi otthonunk. Innen indul nagy utazásunk az életbe, és fejlődésünk végén ugyanerre a helyre érkezünk vissza. Itt élünk, és itt éljük meg önmagunkban Istent, itt egyesülünk az isteni eredettel, amelytől származunk. Saját energiamezőnk beleolvad az univerzális energiamezőbe. A fejtető-csakrán át sikerül tökéletesen megértenünk azt, amit korábban értelmileg, majd később intuitív módon fogtunk fel. A korona-csakra segítségével szerzett ismeretek szintje jóval meghaladja a "harmadik szem" által szerzett ismeretek szintjét, mivel az érzékelés tárgyától már nem vagyunk elszakítva. A teremtés különböző megnyilvánulási formáit éljük át, amelyek közé például a testünk is tartozik, mint az isteni tudat alkotása, amely isteni tudattal egyek vagyunk.

A legfelsőbb rendű csakránk tökéletesítését nagymértékben segíti az ibolyakék szín, amely a meditáció és az odaadás színe. Amíg a hat alsó csakra aktivizálásában mi is aktívan közreműködhettünk, a hetedik csakra esetében csak megnyílhatunk és az energiák szállítóivá válhatunk. A hetedik csakra kiteljesedésével a többi csakrában az utolsó gátak is feloldódnak és energiáik a legmagasabb frekvenciákon sugároznak. Minden egyes csakra az isteni lét egy meghatározott síkját tükrözi vissza és ezáltal a rendelkezésére álló legmagasabb erőt juttatja kifejezésre. A korona-csakra akkor végezte be tökéletesen feladatát, amikor a kozmikus energiákat magához vette. Ezek után már csak kifelé sugározza azokat. A "virágkehely" kikerekedik és a fej körül tiszta fényből álló koronát alkot.

Harmonikus működés

A hetedik csakrában valójában soha nem jönnek létre zárlatok. Ez a csakra csak fejlett, vagy kevésbé fejlett lehet. Amikor a korona-csakra kezd megnyílni, egyre gyakrabban élünk meg olyan pillanatokat, amikor megszűnni érezzük a szakadékot belső lényünk és a külvilág között. Tudatunk tökéletesen lenyugszik és megnyílik, s ebben a nyugalomban és csendben saját életünket mint örök érvényű tiszta létet éljük meg, amelyben a dolgok összességükben léteznek.

A korona-csakra folyamatos fejlődésével ezek a pillanatok szaporodnak majd, egyre világosabbá válnak számunkra, s végül állandó valóságként éljük meg azokat. Ha eljutottunk a fejlettség megfelelő szintjére, ez a végső megvilágosodás hirtelen, egyik percről a másikra is megtörténhet, és ezután a fejlődés folyamata már nem indulhat el visszafelé. Úgy érezzük, mintha hosszú álomból ébredtünk volna fel, és csak most kezdünk igazából a valóságban élni. Az idevezető úton egy látszólag üres csatornává változunk, de benne mindenütt az isteni lét áramlott. Végre felfogtuk, hogy egyedül csak a mi létünk az egyetlen állandó valóság. Személyes énünk egyetemes "Énné" alakult át. Cselekedeteinkben az alkotás vágya vezérel bennünket s a belőlünk áradó fény megnyitja az isteni jelenlétet érzékelő többi lény szívét is.

Ha szeretnénk megtudni valamit, elég, ha figyelmünket arra az egy dologra irányítjuk, mivel minden a bennünk rejlő, velünk eggyé váló isteni lényben létezik. Minden, amit korábban valósnak tartottunk, puszta illúzióvá foszlik. Ilyenkor éljük a nagy üresség érzését, jóllehet ez az üresség egyben a nagy teljességgel azonos, mivel a maga tiszta esszenciájában ez az élet, és az életnek az isteni esszenciája maga a tökéletes boldogság. Életünknek azokban az éveiben, amikor az életciklusok váltakozása során leginkább nyitottak vagyunk a korona-csakra energiáinak befogadására, a legtöbb esélyünk van arra, hogy az addigi fejlődésünk keretei között az ismeretek és a tökéletesség legmélyebb formáit fogadjuk magunkba, ami eddig elképzelhetetlennek tűnt a számunkra. Meditáció segítségével és azzal, hogy teljesen átengedjük magunkat Istennek, képesek vagyunk belelátni az isteni eredetbe és megérezni az egység élményét. Használjuk ki ezt a lehetőséget és merüljünk el jobban belső világunkban, mint eddig.

Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a csecsemők kutacsa életük első 9-24 hónapjában még nem nőtt össze. A gyerekek tehát földi életük ezen első időszakát az osztatlan egység tudatában élik meg.

A tökéletesen zárt hetedik csakra hatásai

Az előző fejezetekből megtudtuk, hogy az első hat csakra nyitottsága és harmonikus működése az ismeretek, a tapasztalatok és a képességek teljességéhez vezet. Ennek ellenére, ha a hetedik csakránk nem teljesen nyitott, úgy érezzük, hogy el vagyunk szakítva a tökéletes léttől, s emiatt nem szabadulhatunk meg teljesen a félelmeinktől. A félelmek hatására a csakrák egyes részeiben megmaradnak a zárlatok. A csakrák nem képesek teljes mértékben kihasználni lehetőségeiket, az egyes energiák pedig nem áramlanak összhangban az alkotni vágyás érzésével, s így nem alakul ki közöttük tökéletes harmónia.

Ha azokban az években, amikor a koronacsakra legjobban fejlődik (lásd életciklusok), nem nyílunk meg a spirituális igazságok előtt, könnyen megszületik bennünk a bizonytalanság és a céltalanság érzése. Ezt figyelmeztető jelzésként kell felfognunk és még inkább a belső világunk felé kell fordulnunk. Valószínű, hogy értelmetlennek érezzük eddigi életünket, és a haláltól való félelem is fontos részévé válhat az érzelemvilágunknak. Ezeket az érzéseket megpróbáljuk elfojtani, s ezért rendkívül aktívvá válunk, újabb és újabb kötelezettségeket vállalunk el, csak hogy nélkülözhetetlenségünket bizonyítsuk. Gyakran előfordul, hogy ebben a stádiumban az emberek megbetegednek, és pihenésre van szükségük. Ha nem vesszük figyelembe az intő jeleket, további életünkben fennakadunk a külsőségeken és a saját énünk korlátain.

A hetedik csakra megtisztításának és aktivizálásának lehetőségei

A természet érzékelése

A tér, a határtalanság érzését, a távoli égboltot és saját életünk eseményeinek feldolgozását átélhetjük egy magas hegycsúcson, nem beszélve arról, hogy mindez nagymértékben elősegíti a korona-csakránk teljes megnyitását.

Hangterápia

A zene formája: a korona-csakra zenéje a csend. A csendben lényünk éber marad és képes felfogni a teremtés egészében hallható isteni hangot, valamint a szeretet és a harmónia erejét, amely jelen van a teremtés minden megnyilvánulásában. De bármilyen más, a csend állapotát előhívó zene is pozitív hatással lehet a korona-csakrára.

Magánhangzó: a korona-csakrát a hangos "m" hang nyitja meg. Indiában ezt a hangot a magánhangzók közé sorolják. A hangskálán a "H" hangon kell kiénekelni. Olyan ez, mint a határok és rendszerek nélküli lét végtelen összefoglalása. Az osztatlan egységet, a tiszta, alaktalan és határtalan tudatot ábrázolja, amelyben azonban ott szunnyad az összes létező forma.
Mantra: OM

Színterápia

Az ibolyakék és a fehér szín segítik legjobban a korona-csakra megnyílását, kiterjedését. Az ibolyakék szín a szellem és a lélek átalakulását támogatja, megnyitja őket a spirituális dimenziók előtt. Feloldja a korlátokat, s elvezet bennünket a kozmikus egység élményéhez.

A fehér szín magában foglalja az összes létező színárnyalatot. Ez a szín egységbe rendezi az élet különböző síkjait s megnyitja lelkünket az isteni fénynek, a tudásnak és a gyógyulásnak.

Drágakőterápia

Ametiszt: az aktivitás vörös tüze és az érzékenység, a csend és a tágasság barna fénye az ametisztben új erőben egyesülnek. Az ametiszt nyugalmat sugároz, amelyben feloldódik a félelem és a diszharmónia, valamint sugallja az univerzum erőitől érkező bizalmat és odaadást. Szellemünket a végtelenség világába vezeti, segíti a meditációt, növeli az inspirációt.

Hegyikristály: a hegyikristály a tökéletesség világába vezeti az embert, ahol az élet színes sokasága harmonikusan egyesül egymással. Tisztasággal és fénnyel ajándékozza meg a szellemet és a lelket, segíti a spirituális ismeretszerzést, egyesíti a lelket az "Örök lélekkel". Ennek következtében feloldja a blokádokat és a görcsöket, védelmet és újabb energiát nyújt.

Aromaterápia

Olibánum: nem véletlen, hogy az olibánumfa gyantájából nyert tömjén a vallási szertartások során használt klasszikus füstölőszer. Illatának felemelő hatása van a szellemre és a lélekre egyaránt. Tisztítja a légkört, háttérbe szorítja a hétköznapi élet problémáit, mélyíti a vallásosság érzését, s a lelket olyan szintre emeli, ahol az isteni fény egyik hordozójává válhat.

Lótusz: a lótuszvirág Keleten mindig is a szépség és a spirituális tökéletesség szimbóluma volt. Gyökerei ugyan az iszapból nőnek ki, de virágai magasan kiemelkednek belőle. Ugyanígy a tökéletes ember is a hétköznapi világban él, de igazi lénye érintetlen marad, és Istennel egyesül. Fény és harmónia árad belőle, szeretetet és örömöt és tudást sugároz a világ felé. A lótuszvirág illata is ezt az üzenetet hordozza magában. Az érzékeny lelket az Istennel történő egyesülés útjára vezeti.
 
Forrás: Shalila Sharamon, Rejtett energiák, Édesvíz, 1997
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Aranyhegy
Body Talk
Asztrológia